W związku z realizacją przez PPM Domet Sp. z o.o. projektu pn.

Wzrost konkurencyjności poprzez modernizację przedsiębiorstwa DOMET w zakresie poprawy efektywności energetycznej”

współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka dla działania 1.5.3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zadanie pn.

 

1. Zapytanie Ofertowe ZO/A/01

Modernizacja kotłowni zakładowej z zastosowaniem kotła na ciekłe paliwo gazowe do ogrzewania CO i CWU znajdującej się w Drążeniu 24, 62-513 Krzymów, powiat koniński.

Data zapytania: 12.10.2017           Termin składania ofert: 24.10.2017r, godz.15:00

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe ZO/A/01.pdf

Załącznik 1- wzór formularza ofertowego.pdf

Załącznik 2- oświadczenie.pdf

Projekt budowlany.zip

 

Informacja o rozstrzygnięciu wyboru dostawcy:

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano wykonawcę zamówienia – firmę KOMEL Mariusz Wojtyro. Dziękujemy wszystkim za udział.

Data: 06.11.2017r.


2. Zapytanie Ofertowe ZO/A/04

Dostarczenie, montaż i uruchomienie wagi tensometrycznej, przeznaczonej do planowanego pieca topielnego wychylnego (PTW) z lokalizacją w Drążeniu 24, 62-513 Krzymów, powiat koniński.

Data: 24.01.2018.

Aktualizacja zapytania: 16.02.2018.

         Zaktualizowany termin składania ofert: 28.02.2018, godz.14:00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZP-A-04b – zaktualizowane 

Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego ZO-A-04

Załącznik 2. Oświadczenia do ZO-A-04

Pytania i odpowiedzi do ZO-A-04a

Rys. DTP-03.02.10.00- Usytuowanie ramy pieca

Wykaz zmian oraz w publikacja zaktualizowanego zapytania są dostępne także na stronie portalu Baza Konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Informacja o rozstrzygnięciu wyboru dostawcy:

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano wykonawcę zamówienia – firmę Zinner PPHU Witold Zinner, ul. Kopanina 2, 60-105 Poznań.     Dziękujemy wszystkim za udział.

Informacja o wyborze dostawcy_ZO-A-04

Data: 06.03.2018r.

 


3. Zapytanie Ofertowe ZO/A/02

Dostarczenie, montaż i uruchomienie pieca topielnego wychylnego
do PPM Domet Sp.z o.o.  z siedzibą w:  Drążeń 24, 62-513 Krzymów, powiat koniński

         Termin składania ofert: 23.02.2018, godz.14:00

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe ZO-A-02 piec topielny

ZO-A-02 Załącznik 1 do ogłoszenia_formularz ofertowy

ZO-A-02 Załącznik 2 do Ogłoszenia_oświadczenia

Data: 24.01.2018

Informacja o rozstrzygnięciu wyboru dostawcy:

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano wykonawcę zamówienia – firmę PUH Elektro-Inwest Jan Kaczmarek, ul. Brzozowa 36, 62-500 Konin. Dziękujemy wszystkim za udział.

Informacja o wyborze dostawcy_ZO-A-02

Data: 28.02.2018r.


4. Zapytanie Ofertowe ZO/A/06

Zakup i montaż instalacji i urządzeń do odciągu i oczyszczania spalin

z pieca topielnego wychylnego i pieca rafinacyjno-odlewniczego znajdujących się w Drążeniu 24, 62-513 Krzymów, powiat koniński.

         Termin składania ofert: 28.02.2018, godz.14:00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZO-A-06 

ZO-A-06_Załącznik_1_wzór_formularza_ofertowego

ZO-A-06_Załącznik_2_Oświadczenia

Data: 09.02.2018

Informacja o zmianie do ZO/A/06

Zakup i montaż instalacji i urządzeń do odciągu i oczyszczania spalin

 

Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28.02.2018 r. ulega przedłużeniu termin składania ofert do dnia 23-03-2018r.

Wymagany minimalny termin ważności oferty ulega zmianie do dnia  24-04-2018r. Prosimy ofertę przedstawić na zaktualizowanym załączniku nr 1b. Pozostałe załączniki bez zmian.

Pliki do Pobrania:

Informacja o zmianie terminu ważności oferty

ZO-A-06_Załącznik_1b_wzór_formularza_ofertowego

Data: 28-02-2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu wyboru dostawcy (ZO/A/06):

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrano wykonawcę zamówienia – firmę Rebelion Sebastian Dybowski, Głazica , ul Szklana 9B, 84-217 Szemud.     Dziękujemy wszystkim za udział.

2018-04-03_Informacja o wyborze dostawcy ZO/A/06

Data: 03-04-2018 r.