Forma prawna Spółki
Przedsiębiorstwo Przerobu Metali Domet Sp. z o.o. zawiązane zostało Aktem Notarialnym Repertorium A nr 4250/1993 z dnia 30.07.1993 r. zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119079.
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 100 000,00 złotych i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych części.

Jesteśmy firmą produkującą:
– odlewy ciśnieniowe i kokilowe,
– stopy aluminiowe odlewnicze i odtleniacze w postaci: gąsek, granulek, piramidek, półkul.

Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Spółki jest następująca działalność produkcyjna i handlowa skierowana w szczególności na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu metali nieżelaznych:
27.53.Z – odlewnictwo metali lekkich,
27.54.B – odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych,
37.10.Z – zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu,
51.57.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
51.56.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.

Nasze doświadczenia
Przez okres działalności naszej firmy zgromadziliśmy wiele cennych doświadczeń w zakresie technologii produkcji jak i w zakresie dostosowania asortymentu produkcji do potrzeb rynkowych i jakościowych naszych klientów.