1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 1.5.3 – Zapytania ofertowe

2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 1.5.3 – Opis projektu

 

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

W ramach działania 3.4. Dotacja na kapitał  obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy o dofinansowanie:   POIR.03.04.00-30-0321/20-00

Okres realizacji:   01.07.2020  –  30.09.2020

Całkowita kwota realizacji:       109 295,37

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:   109 295,37