Odlewy ciśnieniowe i kokilowe ze stopów aluminium dla przemysłu:
a) elektrotechnicznego
b) spożywczego
c) włókienniczego
d) meblowego
e) maszynowego.

Wykonujemy obróbkę odlewów.

Produkujemy odlewy ciśnieniowe o maksymalnym rzucie odlewu na płaszczyznę podziału formy 1800 cm2.

Posiadamy maszyny ciśnieniowe o sile zwarcia od 250 do 1100 Ton.

Produkujemy odlewy kokilowe o maksymalnych wymiarach gabarytowych 600x600x1000 mm.

Odlewnicze stopy aluminium w postaci:
gąsek o masie: 5,5 – 6 kg i 8 – 8,5 kg według poniższych norm:
a) PN-EN 1706
b) PN-76/H-88027
c) DIN 1725
d) ZN-86/MH-MN-260-14
e) lub według składu chemicznego określonego przez klienta.

Odtleniacze w postaci:
granulek, stożków, półkul, piramidek, gąsek różnej wielkości o składzie chemicznym wg normy PN-71/H-82164 jak niżej:
a) zawartość Al + Mg – min 86 %
b) zawartość Al + Mg – min 96 ÷ 98 %
c) zgodnie z życzeniem klienta.